Visie

Geïnspireerd op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs. 

 

Frédéric Chopin (1810-1849) pianist en pedagoog, ontwikkelde een uiterst universele pianotechniek, die voor alle andere kunsttechnische disciplines tot voorbeeld kan dienen. Vanuit differiëntatie, vakoverschrijdend werk kan elke leerling op eigen niveau en tempo groeien in zijn ontwikkeling met aangepast en vernieuwend materiaal. Vanuit observatie en professionele kennis inspelen op de spontane ontwikkeling van elke leerling in een positief sociaal emotioneel klimaat. Ontwikkelingsprocessen op gang zetten, ondersteunen en sturen naar een zelfwerkzame en betrokken schoolbevolking. Streven naar een warme sfeer, verdraagzaamheid en samenhorigheid.

Piano toetsen