Derde graad

3 jaar voor volwassenen (3.1,  3.2,  3.3)

3 jaar voor kinderen (3.1,  3.2,  3.3)

Voor iedereen die de basiscompetenties van de tweede graad heeft verworven.

Naast de instrumentlessen starten we met Groepsmusiceren en is er 1 uur  Muzikale en Culturele Vorming.

Vakken:

- Instrument naar keuze

- Groepsmusiceren

- Muzikale en Culturele Vorming

orkest