Vierde graad

Gedurende 3 jaar (4.1,  4.2,  4.3) 

Voor iedereen die de basiscompetenties van de derde graag behaald heeft.

Vakken:

Instrument

Groepsmusiceren

Concertgebouw